ממן 12 - מזרח התיכון בימינו עיראק ציון 90

השאלה הראשונה נחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון מבקש מכם להשוות את הגישות ההיסטוריוגרפיות הפלסטיניות לגבי מרד 1936 – 1939, ולגבי מלחמת 1948. הגישה ההיסטוריוגרפית פירושה גישתו של ההיסטוריון והרעיונות שמנחים אותו בכתיבה. אנחנו יודעים שלפני ההיסטוריונים מונחים בדרך כלל אותם המקורות – ובכל זאת כל אחד מהם מפרש את המקורות בצורה שונה. כיווּן הפרשנות הוא […]

קרא עוד