ממן 13 ניצולי שואה בקולנוע הישראלי קיץ18 ציון 94

1 ) אחרי שנות השמונים והתשעים, שברובם נמתחה ביקורת על הציונות, ולא היה ייצוג נרחב של הגרמנים והתמודדותם, ניתן לראות שחל שינוי בתפיסה זו בקולנוע של העשורים האחרונים, בו מתחילים לדון בחשיבותה  בחשיבותה של מדינת ישראל ובתפיסתה ש’אין לנו אחרת’ פרט לישראל , וישנו ייצוג רחב יותר לא רק של הקורבנות של השואה, אלא גם […]

קרא עוד