מטאפורה בחינוך

נושא העבודה: תרומת השימוש במטאפורות בתהליך הלמידה על המוטיבציה ללמידה. מטרת העבודה היא לבדוק ולהציג באופן נרחב את השימוש הקיים במטאפורות בתהליכי למידה והשפעתן על הבנת הנאמר. העבודה תסקור באופן רחב את משמעות המושג “מטאפורה”, השימוש בה במקצועות למידה שונים ותרומתה למוטיבציה בקרב תלמידים ועל תהליך הלמידה. מילות מפתח מטאפורה בחשיבה חינוכית מקצוע/ות חינוך, פסיכולוגיה […]

קרא עוד