מטלת מנחה ממן 13 בין ציון לציונות / 10121

מטלת מנחה ממן 13 בין ציון לציונות / 10121 המאמר של מכס עמנואל מנדלשטאם : “מכתב גלוי ” .. חשיבותו בחשיפת המתחים הפנימיים בשאלת הזיקה בין הדת ללאומיות הינה הכרחית מכיוון .. שני הקטעים הנוספים הם אגרת וורבורג לפויכטוונגר…. הרצל האמין ותמך בפלורליזם בתוך התנועה הציונית, ההוא תמך בשיתוף ודו קיום ולכן היו לו נציגים […]

קרא עוד