הלל הזקן ומקומו בהתפתחות ההלכה בישראל

הלל הזקן ומקומו בהתפתחות ההלכה בישראל תוכן העיניינים: מבוא 3 פרק א תולדות חייו של הלל 5 פרק ב מפעלם של עזרא ורבי חייא 1 6 פרק ג פועלו של הלל 2 2 פרק ד בחינת מימרתו של ריש לקיש 3 2 סיכום 3 8 נספחים 3 9 ביבילוגרפיה 4 4 מבוא הלל הזקן הוא […]

קרא עוד