עבודה בנושא – איזה כלים מצויים בידי חברות הביטוח המתמודדות עם אי קיום חובת הגילוי של מידע מהותי למבטח על ידי מבוטח בשלב הטרום חוזי?

עבודה בנושא – איזה כלים מצויים בידי חברות הביטוח המתמודדות עם אי קיום חובת הגילוי של מידע מהותי למבטח על ידי מבוטח בשלב הטרום חוזי? תוכן עניינים תקציר פרק 1 – ענף הביטוח 1.1 הצורך בביטוח כמוצר 1.2 הביטוח כחוזה פרק 2 – חובת הגילוי כהונאת ביטוח 2.1 הונאת ביטוח 2.2 חובת הגילוי 2.2.1 מהי […]

קרא עוד