רפרט, עבודה שמורכבת מכמה נושאים הקשורים לשחיתויות במשטרה. מפורט בעבודה זו מבוא, גורמים,דרכי התמודדות, חלוקה ואבחנה של הסטייה,משולב לעבודה זו גם שאלון שיתוף עם הכיתה על נושא זה, סיכום וסרטון.

1                                                 1.4.מנהל עסקים   בס”ד תוכן עניינים מבוא השוטר הרצוי והשוטר המצוי עבודת כיתה – שחיתות במשטרה דרכי התמודדות עם תופעת השחיתות גוף מפקח שוטר אמיתי ושוטר מ”פלסטיק” תקשורת או “תשקורת” חלוקה והבחנה של הסטייה המשטרתית,גם מנקודת השקפתנו ביבליוגרפיה בס”ד מבוא במשטר דמוקרטי, המשטרה הינה הרשות האוכפת , שתפקידה בראש ובראשונה ליצור אמון ולשמור […]

קרא עוד