מטלת מנחה מדרש ואגדה

ממן 13 מדרש ואגדה, משל, מימרה , סיפורי חכמים , רבי עקיבא   שאלה 1- א. למילה משל משמעויות שונות, פירוש ראשון הוא סיפור אלגורי קצר, סיפור דימוני או שיש בו מוסר השכל, מעשה בדוי העשוי לשמש דוגמה לאחרים. פירוש נוסף, דיבור חכמה קצר, פתגם, מימרה שאפשר להשתמש בה לעניינים ולמצבים שונים. דוגמה נוספת לפירוש […]

קרא עוד