יסודות השלטון המקומי ממן 11

יסודות השלטון המקומי ממן 11 ציו 100 ן 11    יסודות השלטון המקומי שאלה 1: במדינת “אגוז” שבה ממשל אוניטרי בדגם ממוזג שהוא ריכוזי, החליט השלטון המרכזי על שינויים במקצועות הליבה הנלמדים בבתי הספר היסודיים. בתחילת תשובתי אסביר את המושג “אוניטריזם”: אוניטריזם היא שיטת ממשל ריכוזית, (צנטרליזם) כאשר כלל סמכויות השלטון מרוכזות בידי הממשל המרכזי אשר […]

קרא עוד