ממ״ן 13 – הצעת מחקר – על נמרים ודרקונים:יחב״ל במזרח אסיה

הצגת הנושא בעבודה זו נדון ביחסים המורכבים של קוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית בתקופה מסיום שלוש שנות המלחמה, מלחמת קוריאה העקובה מדם וההסכם של שביתת הנשק שנחתם ב 1953 , עד יוני 2000 , התאריך בו נערכה ועידת הפיסגה, הועידה בין מנהיגי שתי הקוריאות כשהמטרה היא פיוס , יוזמה לנסיון איחוד. נדבר על המלחמה הקרה , […]

קרא עוד