ממ״ן 16 – מוסר ועסקים – פרה סמינריון הומור

תוכן עניינים: 1. מבוא עמ’ 2 – 3 2. עקרונות מוסר בעסקים ויישומם עמ’ 4 2.1 חובות עמ’ 4 2.2 זכויות עמ’ 4 – 5 2.3 הסכמה חברתית עמ’ 5 3. תחליפי מוסר עמ’ 6 3.1 השוק כתחליף מוסר עמ’ 6 – 7 3.2 החוק כתחליף מוסר עמ’ 7 4. הקוד האתי האותנטי עמ’ 8 […]

קרא עוד