עבודה זו תנסה לבדוק את התנאים אשר הובילו לפריצת מלחמת עיראק- איראן

תוכן עניינים 1 .מבוא- עמוד 2 2 .התנאים שהובילו לפרוץ המלחמה בין השנים 1 958-1979- ע”מ 3-10 א.תנאים מדיניים ופוליטיים- עמ” 3-6 ב.תנאים מנהיגותיים- ע”מ 6 -8 ג.תנאים מערכתיים- ע”מ 8-10 3 .התנאים שהובילו לפרוץ המלחמה בין השנים 1 979-1980- ע”מ 11-14 א.תנאים מדיניים ופוליטיים- ע”מ 11-12 ב.תנאים מנהיגותיים- ע”מ 1 2-15 4 .סיכום ומסקנות- […]

קרא עוד