14195 – בחינת גמר במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך - תשובות - האוניברסיטה הפתוחה

ציון 80

מבחן

תשובות לבחינת הבית שנערכה ב 2020 א בשל משבר הקורונה . 14195 – בחינת גמר במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך – תשובות – האוניברסיטה הפתוחה – ציון 80 סעיף א’. על-פי המאמר של Lahtero, Lång & Alava (2017), הגדירו מהי מנהיגות מבוזרת (distributed leadership), ותארו שני ביטויים בולטים של מנהיגות מבוזרת. הגדרה: מנהיגות מבוזרת הינה מנהיגות […]

קרא עוד