עבודת סיום קורס מיומנויות ניהול של מנהל הידע

תוכן עניינים פרק                                                                                                                    עמוד פרק א’ – מבוא ורקע תיאורטי                                                                               1-4 פרק ב’ – ניתוח                                                                                                     5-10 פרק ג’ – מודעת דרושים                                                                                        11 פרק ד’ – סיכום ותובנות                                                                                       12-14 פרק ה’ – ביבליוגרפיה                                                                                            משפטים פרק ו’ – נספחים                                                                                                   16-24 ניהול ידע הוא ניהול של ידע ארגוני עבור יצירת ערך עסקי ויצירת יתרון תחרותי. כשהוא מאפשר […]

קרא עוד