מצלמות מעקב לצורכי אבטחה במרחב הציבורי

■ יש הבדלים ניכרים בין הרשויות בשימוש במצלמות המעקב, בהגדרת הנהלים בנושא ובהיבטים מהותיים נוספים של הסוגיה, למשל זמן שמירת המידע והעילה להתקנת המצלמות. אף שברוב המקרים יש מעורבות של משטרת ישראל בנושא, ההתנהלות היא מקומית ואיננה מבוססת על כללים וסטנדרטים ברורים. בחלק ניכר מן המקרים לא נקבעו הנחיות או תקנות ברורות המסדירות את דפוסי […]

קרא עוד