דינמיקה ארגונית-בנק מסד

תקציר מנהלים בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה בתחום ניהול תוך שימוש גובר והולך בטכנולוגיות מתקדמות ואמצעים טכנולוגיים .הארגונים מנצלים את הטכנולוגיה כאמצעי לשיפור ושינוי תהליכים  שמטרתו התייעלות. כמו ארגונים וחברות אחרות בעולם יש על בנק מסד לבצע שינוי בתהליך השרות הטלפוני ,לשפר תהליכים ולהטמיע שינוי טכנולוגי לייעול. בפרק הראשון בעבודה זו מוצג מבנה הבנק ותאור […]

קרא עוד