עבודה סמינריונית: ניתוח בראשית י”ד בשיטת פילולוגיה היסטורית

שם המוסד האקדמי שם הפקולטה / מסלול עבודה סמינריונית בקורס: שם הקורס בנושא: ניתוח בראשית י”ד בשיטת פילולוגיה היסטורית מגיש: ת.ז. המרצה: תאריך:   תוכן העניינים 1. מבוא – שאלות ובעיות בבראשית י”ד 2 2. פתרון הבעיות על ידי אמרטון ועל ידי סקינר 4 2.1. שיוך הפרק למקורות על פי השערת התעודות 4 2.2. תיארוך […]

קרא עוד