עבודת יישום בפילוסופיה. דיון על הוצאות מטפלת כהוצאה מוכרת לנשים.

בעבודה זו יוצגו הרעיונות של אוטונומיה, כבוד האדם וסבלונות, ידון הקשר בניהם ויוצג דיון בנושא החשיבות של הכרת הוצאות ילדים לאימהות עובדות כהוצאה מוכרת , והתרומה העיקרית של הוצאות אלה לאיכות חייהם והכרת הנשים כאדם שווה כגבר. סקירת ספרות עשירה, כוללת נספח רלוונטי. רלוננטית מאד למחאת קיץ 2011, עבודה שקיבלה 100 יסודות המחשבה המערבית ב’ […]

קרא עוד