העדפת ניווט לעומת חיפוש בניהול מידע אישי

תוכן עניינים תוכן עניינים. 2 תקציר. 3 מבוא. 4 סקירת ספרות.. 5 1 . ניהול מידע אישי- ארגון ואחזור פריטי מידע. 5 2 . דרכי אחזור מידע- ניווט וחיפוש.. 6 3 . העדפת ניווט על פני חיפוש.. 7 דיון ומסקנות.. 10 ביבליוגראפיה. 13 תקציר בעבודה זו הצגתי ובחנתי מחקרים בניהול מידע אישי ובדרכי אחזור המידע […]

קרא עוד