הפערים בין ניהול רושם בפייסבוק לדימוי עצמי

תוכן עניינים 1. מבוא………………………………………………………………………………………………………..1 2. שיטת המחקר……………………………………………………………………………………………..8 2.1 משתתפים…………………………………………………………………………………………8 2.2 כלי מחקר…………………………………………………………………………………………8 2.3 הליך……………………………………………………………………………………………….8 2.4 מתודולוגיה………………………………………………………………………………………8 3. ממצאים……………………………………………………………………………………………………9 3.1 ממוצע הנתונים אודות השימוש בפייסבוק ……………………………………………….9 3.2 ממצאים נוספים……………………………………………………………………………….11 4. דיון ומסקנות…………………………………………………………………………………………….14 5. רשימה ביבליוגרפית……………………………………………………………………………………17 6. נספחים……………………………………………………………………………………………………20 6.1 נתוני spss…………………………………………………………………………………………20 6.2 עמוד הפייסבוק של המשתתף…………………………………………………………………22 6.3 עמוד הפייסבוק של המשתתפת……………………………………………………………….23 6.4 שאלון למשתתפים בנושא דימוי עצמי………………………………………………………24 […]

קרא עוד