שימוש במגן דוד במסגרת יצירות אומנות ישראליות הנוגעות לשואה – תוך התמקדות בציוריו של האמן וניצול השואה שמואל בק כמקרה בוחן – ממ”ן 13 – הצעת מחקר במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594

ממ”ן 13 )מטלת חובה( ניסוח הצעת מחקר — 1 נסחו הצעת מחקר לעבודה סמינריונית שמתמקדת ביצירה חזותית הקשורה לתקופה או לנושאים בהם דן הקורס )ספר הקורס “שורו, הביטו וראו” וחוברת הקורס “טקסטים חזותיים”(. יש לשלוח את הנושא לאישור המנחה. הצעת מחקר טובה תוכל לשמש בהמשך לכתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה. על הצעת המחקר לבחון נושא […]

קרא עוד