נשים בפוליטיקה האיראנית- בין מסורת למודרנה

תוכן עניינים 1 מבוא 1 2 המערכת הפוליטית והשלטון באיראן בעקבות המהפכה 2 2.1 מעורבות נשים במהפכה 3 2.2.1 מעמדן של נשים בשנים שלפני המהפכה 4 2.2.2 נשים באיראן במהלך המהפכה 6 2.2.3 מעמדן של נשים בשנים הראשונות שאחרי המהפכה 7 3 מעורבות פוליטית של נשים בשנות ה-80 וה-90 9 4 מעורבות פוליטית של נשים […]

קרא עוד