מעמדן של נשים פוסקות הלכה בתקופת היישוב, תוך התמקדות בפרחה פלורה גבאי – ששון – הצעת מחקר בנושא נשים פוסקות הלכה בתקופת היישוב במסגרת הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1882 – 1948) שמספרו 10582

הצעת מחקר בנושא נשים פוסקות הלכה בתקופת היישוב, תוך התמקדות בפרחה פלורה גבאי – ששון, במסגרת הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1882 – 1948) שמספרו 10582 – הצעת המחקר כוללת נושא מחקר, רציונל מחקר והשערת מחקר, ראשי פרקים ורשימה ביבליוגרפית. מילות מפתח 10582, 1882, 1882-1948, 1948, ארץ ישראל, החברה היהודית, הלכה, הצעת מחקר, יהדות, […]

קרא עוד