טיפוח ארגוני: מוטיבציה לעבודה בקרב מורים ותיקים

לכל העבודות בשחיקה בעבודה טיפוח ארגוני: מוטיבציה לעבודה בקרב מורים ותיקים מבוא. 1 סקירת ספרות.. 1 נשירת מורים. 1 גורמים פנימיים המשפיעים על נשירה או הישארות של מורים. 2 גורמים חיצוניים המשפיעים המשפיעים על נשירה או הישארות של מורים. 4 סיכום. 7 רשימת מקורות.. 8 מבוא ותק המורים מצוי בקשר חיובי וחזק עם השחיקה (Cano-García […]

קרא עוד