מחקר איכותני בחינוך – ממן 11 – ציון 83 – האוניברסיטה הפתוחה

מחקר איכותני לדוגמא   פרדיגמה מוגדרת כתבנית או מסגרת חשיבתית המבטאת השקפת עולם לפיה מתבצעות פעולות שונות. הסבירו- על אילו תפיסות עולם מבוססת הפרדיגמה האיכותנית? צרו תרשים זרימה שיבהיר- מהם המושגים וההנחות העיקריות של המחקר האיכותני?  הגישה האיכותנית צמחה לאור ביקורת על הגישה הפוזיטיביסטית. הסבירו מהי הביקורת ומדוע ביקורת זו הובילה לידי צמיחתה של […]

קרא עוד