יסודות המשפט העסקי – קורס מספר 10736 מטלת מנחה 13

מטלת מנחה (ממ”ן) 13 הקורס: 10376 – יסודות המשפט העסקי חומר הלימוד למטלה: יחידה 5, יחידה 6 מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 6 נקודות סמסטר: מועד אחרון להגשה: · המטלה תישלח בקובץ וורד אחד בלבד. קיימות שתי חלופות להגשת מטלות: · שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס · שליחת מטלות באמצעות […]

קרא עוד