עבודת סמינריון בנושא: הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט בין שיקולי הביטחון ושיקולים סביבתיים בראי המשפט (בסיס עתלית ומטווח 24 כמקרי בוחן)

עבודת סמינריון בנושא: הביטוי הטריטוריאלי של צרכי הביטחון לאור הקונפליקט בין שיקולי הביטחון ושיקולים סביבתיים בראי המשפט (בסיס עתלית ומטווח 24 כמקרי בוחן) תוכן עניינים תקציר 1 פרק 1 – סקירה ספרותית 2 1 .1 תכנון ובניה לצורכי ביטחון 2       1.1.1 שימושי הקרקע בישראל והתכנון הפיזי – מרחבי 2      1.1.2 הפן החוקי והמשפטי […]

קרא עוד