פרו”ס בנושא לימודים מתוקשבים באמצעות האינטרנט

עבודה זו עוסקת ומציגה את פניה השונים של השאלה מהי האפקטיביות של למידה מתוקשבת מרחוק. בעבודה זו מנוסחת שאלת המחקר המדעית ומוצגת שיטת המחקר שתענה על השאלה. העבודה מתבססת על 4 מקורות אקדמיים מהשנים האחרונות. ממ”ן 13 – פרו”ס (נושא 3) א.      סילברסטון (1996) יוצא מנקודת מוצא שבה הבית ממלא תפקיד חברתי חשוב בחברה הבורגנית […]

קרא עוד