עבודת בני נוער

תוכן עניינים מבוא — 2 דיני עבודה – סקירה כללית —  3 א.      מעבר מסטטוס לחוזה -…  3 ב.      המהפכה התעשייתית –.  3 ג.        הצידוקים לקביעת תכלית משפט העבודה –  3 ד.      המצב המשפטי בישראל —  4 יחסי עובד-מעביד —  5 א.      מהות היחסים –  5 ב.      נפקות הגדרת היחסים כעובד-מעביד …  5 ג.        המבחנים […]

קרא עוד