עבודה סמינריונית: שחיקה בעבודה של נשים בשירות קבע מול נשים במגזר האזרחי. כולל שאלונים

לכל העבודות בשחיקה בעבודה שם המוסד האקדמי שם הפקולטה / מסלול שחיקה בעבודה של נשים בשירות קבע מול נשים במגזר האזרחי עבודה סמינריונית בקורס: שם הקורס שם הסטודנט: ת.ז. שם המרצה: תאריך: תוכן עניינים תקציר –3 מבוא וסקירת ספרות –.4-8 שיטה –.9 כלים –..9 אמצעים ..9-מנהל עסקים דיון ומסקנות -…מנהל עסקים-משפטים מקורות -.16 נספחים .17-19 […]

קרא עוד