יציאה ממשבר באמצעות משא ומתן

תוכן עניינים 1 .                          חלקא’ – משבר. – 3 – 1 .1                        רקע – בית ספר מקיף בארשבע. – 3 – 1 .2                        תיאור המשבר. – 4 – 1 .3                        ניתוח המשבר. – 4 – 1 .4                        סיבות למשבר. – 5 – 1 .5                        מודעות בעלי העניין למשבר. – 6 – 1 .6                        תגובות בעלי […]

קרא עוד