ציונות ופוסט ציונות – עלייתו של פלורליזם תרבותי

התנועה הציונית הצליחה לממש את מטרתה ולהקים מדינה יהודית בארץ ישראל. לאחר קום המדינה, דגלה הציונות באידיאולוגית “כור ההיתוך” במגמה לאחדות לאומית. מאמצים רבים נעשו בעקבות גלי העלייה הגדולים בעיקר בשנות ה-50 מארצות האיסלאם (אסיה-אפריקה) “לחברת” את המהגרים ולהוסיפם לתרבות הישראלית החדשה. ביסוד רעיון זה כפייה על המהגרים מאסיה-אפריקה לזנוח את תרבויותיהם ומסורותיהם וללמוד תרבות […]

קרא עוד