חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 : החידושים בחוק ובפתיחת ההליך

תוכן העניינים תקציר 3 מבוא 4 פרק א’: חדלות פירעון 8 פרק ב’: הדין הקודם 10 פרק ג’: בקשה לצו לפתיחת הליכים והדיון בה (בהתייחס לתאגיד) 12 פרק ד’: מסגרת הדיון בתביעות אחריות בעלי שליטה ונושאי משרה 17 פרק ה’: משפט משווה – הדין באנגליה 19 דיון וסיכום 20 ביבליוגרפיה 24 תקציר חוק חדלות פירעון […]

קרא עוד