סקירה בנושא “המבט החברתי” – תרגום מלא לעברית של המאמר A survey of social gaze (Srinivasan & Murphy, 2011).

סקירה של “המבט החברתי” Srinivasan, V., & Murphy, R. R. (2011). A survey of social gaze. In Human-Robot Interaction (HRI), 2011 6th ACM/IEEE International Conference on (pp. 5 3- 5 4). IEEE. תקציר בהתבסס על סינתזה של שמונה מחקרים גדולים שעשו שימוש בשישה רובוטים ועוסקים במבט חברתי ברובוטיקה, מחקר זה מציע הגדרה התנהגותית חדשה לפי […]

קרא עוד