פרו סמינריון דינמיקה של משא ומתן בין יעקב ללָבָן במסגרת יחסי עובד מעביד- ציון עבודה 100

פרו-סמינריון – משא ומתן בין יעקב ללָבָן במסגרת יחסי עובד מעביד תוכן עניינים מבוא………………………………………………………………………………………………………………………2 1. סקירת הסיפור המקראי בפרשת “ויצא” של ספר בראשית………………………………………..2 2. תחילת דבר –סקירת הקונפליקטים בסיפור המקראי……………………………………………….3 3. המשאב המוגבל בסיפור ההמקראי……………………………………………………………………..4 4. אינטרסים במשא ומתן…………………………………………………………………………………….4 4.1 האינטרסים של יעקב אבינו ולבן הארמי המלווים את הקונפליקטים…………………….5 5. עוצמות הכח בניהול קונפליקטים במו”מ………………………………………………………………6 […]

קרא עוד