האם ציפיות גבוהות של ההורים להצלחת הילדים בלימודים עשויות לפגוע באיכות השינה של הילדים? בחינה בין תרבותית | עבודה סמינריונית אמפירית, כולל שאלונים

שם המוסד האקדמי שם הפקולטה/מסלול עבודה סמינריונית בקורס: שם הקורס בנושא: האם ציפיות גבוהות של ההורים להצלחת הילדים בלימודים עשויות לפגוע באיכות השינה של הילדים? בחינה בין תרבותית מגיש: ת.ז. המנחה: תאריך: תוכן העניינים תקציר. I מבוא. 1 סקירת ספרות. 2 הקשר בין משתנים פסיכולוגיים ורגשיים לשינה בקרב ילדים.. 2 השפעת ציפיות ההורים להצלחת הילדים […]

קרא עוד