החוק ” העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם , התשנ”ו 1996″

תוכן העניינים ·         מבוא ·         חלק ראשון – הכרת החוק “העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם , התשנ”ו 1996″ ותיקוניו מבוא כללי – רקע לתופעה, חברות כ”א בישראל הצגת החוק הראשוני (1996) התיקון לחוק – היקף התיקון ומטרותיו ביקורות על החוק,( פרשנות משפטית ) סיכום ·         חלק שני – יישום החוק מבוא הפערים בן […]

קרא עוד