עבודה באמנות המאה ה-20

העבודה מסכמת את התהליכים שהתרחשו במהלך המאה ה-20 באמנות אירופה. הזרמיים הנסקרים בעבודה הם הקוביסטי, הפוטוריסטי, הסוריאליסטי והקונסטרוקטיביזם הרוסי. העבודה כוללת הפניות ודוגמאות של יצירות אמנות נבחרות. הציון שניתן על העבודה היה 95. שאלה 1 – קוביזם ראשיתו של הקוביזם היתה בצורך של האמנות לבטא את המציאות החדשה כפי שהתהוותה באירופה של ראשית המאה ה-20. […]

קרא עוד