הקשיים שמאפיינים נשים שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה ראשונה

בס”ד תוכן עניינים תקציר מנהלים 4 מבוא –.5-6 חלק א’- סקירת ספרות 1 .1   אופטימיות –.7-8 1 .2   לחץ …9-10 1 .3. קונפליקט עבודה משפחה …11-15 חלק ב’- פרויקט 1 .4 מבוא והשערות המחקר –.16 חלק ג’- 1.5 שיטת המחקר -..17-21 חלק ד’ – 1.6 ממצאים –…22- 5 חלק ה’- 1.7 דיון, סיכום ומגבלות המחקר […]

קרא עוד