פרוייקט בטון 1 חלק 2-תכן קורות

חלק פ2- תכן קורה 2 .1  חישוב עומסים: סכימה סטטית של הקורה (קורה מס’ 1). על הקורה פועלים עומס קבוע (משתנה לכל שדה ) ועומס שימושי (משתנה לכל שדה ), אשר חושבו בחלק 1 של הפרוייקט. סכימת הקורה עם העומסים הפועלים עליה. עומס קבוע: עומס שימושי: נקבע את lo  לכל שדה: lo =0.8*6.05=4.84m                          lo =0.6*6.2=3.72m                    […]

קרא עוד