עבודה מסכמת בקורס “Corporate Goverance in Contrilled Companies”

העבודה מתמקדת בהגדרת המושג “managerial agency costs”, מושג הנפוץ בתחום הממשל התאגידי. כמו כן העבודה סוקרת את הבעיות העקרוניות שהמושג מעלה, מאבחנת את הסוגים השונים של המושג כמו גם את השלכותיו הפוטנציאליות, ומציעה פתרונות אפשריים כיצד ניתן עקרונית לפתור את הבעיות שנסקרו בהקשר למושג. מילות מפתח אנגלית, ממשל תאגידי, משפטים, עבודה מסכמת, קורס בחירה מקצוע/ות […]

קרא עוד