עבודה סמינריונית אודות יחס חכמים למרד בר כוכבא ומנהיגו

תקציר עבודה סמינריונית אודות מרד בר כוכבא : בעבודתנו זו עסקנו במקורות התנאיים העוסקים במרד בר כוכבא והיחס למנהיגותו של בר כוכבא מצד חכמי דורו . שאלתנו המרכזית הייתה מה היה יחסם של חכמי ישראל למרד ? האם תמיכה מלאה והשתתפות במרד או תמיכה חלקית ללא השתתפות פעילה במרד או שמא חכמים כגוף כללי לא […]

קרא עוד