עבודה על פסגת קמפ דייויד לשלום בין ישראל והפלסטינים

פסגת קמפ דיוויד, 2000; הזדמנות שהוחמצה? תוכן העניינים הקדמה                                                                                                                                                                                                 עמ’ 3 רקע לפסגה                                                                                                                                                                                            עמ’ 4 פסגת קמפ דיוויד                                                                                                                                                                                   עמ’ 5 האם הייתה הזדמנות היסטורית לשלום                                                                                                               עמ’ 9 האם הייתה כאן החמצה היסטורית                                                                                                                                 עמ’ 1 0 סיכום                                                                                                                                                                                                   עמ’ 13 ביבליוגרפיה                                                                                                                                                                                          עמ’ 13 הקדמה ב11 ביולי 2000, נפתחה בקמפ דייוויד ועידת פסגה […]

קרא עוד