התמודדותן של נשים עובדות בסוגיית בית משפחה

תואר שני התמודדותן של נשים עובדות בסוגיית בית משפחה תוכן עניינים תקציר –…3 הקדמה –..4 סקירה מחקרית 7 ממצאים –12 דיון .28 ביבליוגרפיה -30                   נספחים — 35 תקציר במחקר זה נבחנה החוויה הסובייקטיבית של נשים המשלבות אמהות ועבודה. השילוב בין המשפחה לעבודה הוא אתגר הניצב בפני גברים ונשים ברחבי העולם, ובשל גורמים פסיכולוגיים, […]

קרא עוד