סרט הפולחן מופע הקולנוע של רוקי כמשחק וכטקס

תוכן עניינים א. הקדמה 2 ב. שדה המחקר 3 ג. שאלה מחקרית 6 ד. סקירת ספרות 7    ד.1.   משחק 7    ד.2.   טקס 9           ד.1.2.   קרנבל/חג 9           ד.2.2.   טקס מעבר 1 0 ה. טענות המחקר 1 2 ו. מתודולוגיה 1 3 ז. ממצאים 1 4    ז.1.   עלילת הסרט 1 4    […]

קרא עוד