יחב"ל (סמסטר ב', 2014)

ממ"ן 11

ממ"ן

קורס: מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים – 10205 ממ”ן 1 1 שאלה 1: לחקר היחסים הבינלאומיים יש שלוש רמות ניתוח שונות: א.      ניתוח ברמת היחיד – ניתוח זה מאופיין באינדיבידואל, בבן אדם היחיד (אזרח), אשר למאפייניו ולהתנהגותו תוצאות פוליטיות חשובות. ברמת ניתוח זה נכלל גם היחיד אשר אחראי על קבלת החלטות חשובות בשם המדינה (ראש […]

קרא עוד