מוזיקה מזרחית והרדיו בישראל

תוכן עניינים מבוא –2 אוריינטליזם –3-4 פלורליזם חברתי ותרבותי –5 מהי מוזיקה מזרחית? 6 טענות לקיפוח -.7-10 השינויים שחלו במוזיקה המזרחית על מנת לקבל את אישור הממסד …11-12 כניסת הרדיו האזורי –13-14 תור הזהב של המוזיקה המזרחית -..15-18 המקופחים החדשים –.19-21 האם היקף השמעות שירים מהז’אנר הים תיכוני גדל עם כניסתן של התחנות האזוריות? -… […]

קרא עוד