השימוש בבעלי החיים בתעשיית הבידור

מוסר ועסקים – עבודה סמינריונית                  נושא העבודה – שימוש בבעלי חיים בתעשיית הבידור תוכן הענינים 1 .מבוא 1 .1 חקר מקרה –הסבר 1 .2 רקע הסטורי 1 .3 מבנה העבודה 2 .ההיבט ההומאני מוסרי –מענה על שאלת המחקר 2 .1 מבוא 2 .2 הכנות “טרום ארוע” 2 .3 אז מה למעשה קורה בזמן האירוע […]

קרא עוד