על הימורים ומהמרים- בחיפוש אחר ריגוש

העבודה הנוכחית עוסקת בקשר שבין מאפיין חיפוש ריגושים גבוה וזכייה קודמת בהימורים לבין תדירות ההימורים. תכונת חיפוש ריגושים מייצגת ממד של אופי ומתייחסת להבדלים אינדיבידואלים ברמה האופטימאלית של גירוי ועירור. מחפשי  ריגושים מעורבים בפעילויות כגון ספורט מסוכן ,אקטים מיניים מגוונים . השערות המחקר הנוכחי טענו  כי קיים קשר בין תדירות ההימורים לבין רמת הריגושים של […]

קרא עוד