עבודת גמר / סמינריון קורס שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה (אונברסיטה פתוחה ציון 95)

תוכן עניינים מבוא — 3 עובדות בשוק העבודה: 1.      תכונות כוח העבודה בקרב הנשים ..4 2 .      תפיסות שונות הקשורים באם העובדת –5 3 .      עבודת נשים והשכלה -6 בסיס הנתונים, שיטת המחקר והניתוח האמפירי: 1 .      מטרת המחקר, שאלות המחקר, שיטת המחקר –..9 2 .      ממצאי הסקר:אימהות בעלות השכלה תיכונית שנמצאות במעגל העבודה.. .10 […]

קרא עוד